pregnancy week 12 lady

आफन्तहरुलाई सुखद समाचार दिने सही समय हो गर्भाधानको बार्‍हौ हप्ता Pregnancy 12 Week Tips in Nepali

गर्भावस्थाको बार्‍हौ हप्ता अर्थात तपाई दोश्रो त्रैमासिकमा (second trimester) प्रवेश गर्नेबाली हुनुहुन्छ । अब तपाईको गर्भपात (Abortion) हुने जोखिम अति ...